Päätöksenteko ja luottamushenkilöt

valtuustosali.jpg
 
Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa kaupungin hallinnossa. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Kuntalaissa  määrätään kaupunginvaltuuston tehtävät. 

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallintosäännössä. 

Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä.
Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto ja nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Viranhaltijapäätöksiä tekevät esimiesasemassa olevat viranhaltijat, joiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty hallintosäännössä.

KIRJAAMO
Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 3 krs
Postiosoite: PL 5, Hallituskatu 4,
98101 Kemijärvi 
Aukioloaika: klo 9:00 - 15:00
Telefax: +358(0)16 815 589
Sähköposti: kirjaamo@kemijarvi.fi

 

Lisää tietoa linkeistä:

Esityslistat ja pöytäkirjat 30.9.2021 saakka

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.10.2021 alkaen 

Hallintosääntö

Organisaatiorakenne

Henkilöstökertomus v. 2016

Henkilöstökertomus v. 2017

Henkilöstökertomus v. 2018

Henkilöstökertomus v. 2019

Henkilöstökertomus v. 2020

Henkilöstökertomus v. 2021

Henkilöstökertomus v. 2022

Hyvinvointikertomus 2021-2025

Kuntalaki

Muutoksenhaku

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2015

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2017

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2018

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2019

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2020

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2022

Talousarvio v. 2017

Talousarvio v. 2018

Talousarvio v. 2019

Talousarvio v. 2020

Talousarvio v. 2021

Talousarvio v. 2022

Talousarvio v. 2023

Talousarvio v. 2024