Toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kunnallismiehet

TOIMIELINTEN KOKOUKSET V. 2024

Kaupunginvaltuuston kokoukset: 5.2.2024 + kyselytunti, 18.3.2024, 29.4.2024 + kyselytunti, 27.5.2024/TP, 24.6.2024 + kyselytunti, 16.9.2024, 28.10.2024, 11.11.2024, 16.12.2024/TA

Kaupunginhallituksen kokoukset: 15.1.2024, 29.1.2024, 12.2.2024, 26.2.2024, 11.3.2024, 25.3.2024, 8.4.2024, 22.4.2024, 6.5.2024, 20.5.2024, 3.6.2024, 17.6.2024, 12.8.2024, 26.8.2024, 9.9.2024, 23.9.2024, 7.10.2024, 21.10.2024, 4.11.2024, 18.11.2024, 2.12.2024, 9.12.2024, 23.12.2024

Tulevaisuuslautakunnan kokoukset: 30.1.2024, 12.3.2024, 2.4.2024, 7.5.2024, 28.5.2024, 25.6.2024

Elinvoimalautakunnan kokoukset: 25.1.2024, 29.2.2024, 14.3.2024, 25.4.2024, 16.5.2024

Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset: 31.1.2024, 28.2.2024, 27.3.2024, 24.4.2024, 29.5.2024

Ympäristöterveyslautakunnan kokoukset: 24.1.2024

 

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa (Hallituskatu 4) joka kuukauden 2. ja 4. arkimaanantai alkaen klo 15.00 ja tarvittaessa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa. Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa uuden kuntalain mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Kokouskutsu ja asialista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta. Lisäksi kokouskutsu ilman asialistaa julkaistaan valtuustokaudella kaupungin ilmoituslehdeksi valitussa lehdessä (Koti-Lappi -lehti)  sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunta kokoontuu kuukausittain pääsääntöisesti perjantaisin klo 12.00 ja muutoinkin tarvittaessa lautakuntien kokoushuoneessa, Hallituskatu 4. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa.

Tulevaisuuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden viimeisenä tiistaina klo 16:00 alkaen ja muutoin tarpeen mukaan vaadittaessa. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla ja lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset (siltä osin kuin ne ovat julkisia) pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa uuden kuntalain mukaisesti.

Elinvoimalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 16:00 alkaen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, os. Hallituskatu 4 tai kokouskutsussa mainitussa muussa paikassa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa. Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa uuden kuntalain mukaisesti.

Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 16:00 alkaen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, os. Hallituskatu 4 tai kokouskutsussa mainitussa muussa paikassa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa. Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa uuden kuntalain mukaisesti.

Ympäristöterveyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, kokousaika ja -paikka sovitaan kullakin kerralla erikseen. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä tarkastamisen jälkeen Kemijärven kaupungin verkkosivuilla ja lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset (siltä osin kuin ne ovat julkisia) pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa kuntalain mukaisesti.