Kemijärvi - Osallistava budjetointi

 logo.jpg

Kemijärven osallistava budjetointi – äänestys käynnissä lokakuun ajan

Kemijärven kaupungin osallistavaan budjetointiin saatiin ideoita/ehdotuksia yhteensä 12, joista valitettavasti 4 oli annettu anonyymeinä tai keksityllä nimellä. Äänestyksessä ovat mukana ainoastaan oikealla nimellä annetut ideat ja kehittämistoimet, anonyymit ja keksityillä nimillä annetut ideat jäävät pois äänestyksestä. Äänestyksessä on mukana 8 ideaa.

Äänestys toteutetaan ajalla 4.10.-31.10.2023

Jokainen kemijärveläinen voi äänestää vain kerran ja vain yhtä ideaa. Äänestää voi kaupungin nettisivuilla olevan webrobolin kautta tai Sortteerissa paperisella lomakkeella. Äänestyksessä on annettava äänestäjän nimi- ja osoitetiedot, jotta voidaan varmistaa, että ao. henkilö on äänestänyt vain kerran ja vain yhtä ideaa. Nimi- ja osoitetietoja ei yhdistetä annettuun kannatusääneen.

Äänestyskanava 

Lisätietoja äänestyksessä mukana olevista ideoista saat klikkaamalla idealla alla olevaa linkkiä. Idean jättäjän yhteystiedot on poistettu tässä yhteydessä.

1. Nuorten ja ikäihmisten kohtaaminen keskustassa ja kylillä

2. Yleinen ampumarata

3. Kiipeilyseinä lapsille liikuntahallille

4. Oikopolku hiihtolatujen parkkipaikan ja kiuaskorven välille

5. Parantaa kinttupolkua osaksi ulkoilureittejä

6. Koillis-Peikon Karvakkojoen perhepolku

7. Kemijärven lukioon ergonomiset tuolit ja työpöydät

8. Retkiluistelurata Pöyliöjärvelle

 

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI!

 

-------

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN TOTEUTUSPROSESSI  -  IDEASTA TOTEUTUKSEEN

Kemijärven kaupunginvaltuusto on 15.8.2022 § 85 hyväksynyt periaatteet osallistuvaan budjetointiin.

Kaupunginhallitus on valinnut vuoden 2024 teemaksi Kylien, perheiden ja ikääntyvien Kemijärvi -teeman. Käytettävä määräraha on kokonaisuudessaan 20 000 euroa.

Ehdotuksia em. teemaan on saatu syyskuun loppuun mennessä 12, joista 8 on mukana kuntalaisäänestyksessä.

Kuntalaisten äänestys toteutettavasta ideasta
Saatujen ehdotusten pohjalta valitaan kuntalaisten äänestyksellä ideat ja valmistellaan ne ideoiden esittäjien ja kaupungin edustajien kanssa toteutukseen.  -> Lokakuu 2023

Toteutukseen valitut ideat kirjataan budjettiin ja niiden toteutumista seurataan kuten muutakin talousarvion sisältämää toimintaa ja määrärahojen käyttöä. -> Marraskuu 2023

Toteutus budjettivuonna
Budjettiin varattujen määrärahojen ja mahdollisten hankeavustusten avulla toteutetaan ideat ja niistä tiedotetaan kuntalaisia. -> 2024 kevät ja syksy

Arviointi toteutuksen jälkeen idean toteutumisen vaikuttavuudesta ja mahdollisesta jatkokehittämistarpeesta. -> Tammikuu 2025 /TP-valmistelu

Kaupunginhallitus arvioi osallistuvan budjetoinnin toimivuutta saatujen palautteiden pohjalta seuraavan vuoden raamin käsittelyn yhteydessä ja päivittää tarvittaessa valtuuston hyväksymiä periaatteita hyvän hallintotavan ja talouden periaatteiden mukaisesti. -> huhti-toukokuu 2024

 

Lisätietoja antavat:

Juhani Tapio, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 698 408, juhani.tapio@kemijarvi.fi

Tuula Kuvaja, talous- ja kehittämisjohtaja, puh. 040 730 0236, tuula.kuvaja@kemijarvi.fi