Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Yrityspalveluiden tavoitteena on olla keskeinen hankkeita avustava ja koordinoiva taho alueella. Olemme mukana yritysten ja alueiden kehittämishankkeissa, hankkeiden valmistelussa ja rahoituksen järjestämisessä sekä hallinnoijana ja yhteistyökumppanina. Hankkeet ovat määräaikaista toimintaa, joissa on selkeät tavoitteet.

Hyvän hankkeen tunnuspiirteitä ovat

• Hankkeella on todellinen tarve

• Selkeät tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi

• Realistinen suunnitelma

• Kustannustehokas ja tiivis toteutus

• Toiminta jää elämään hankkeen jälkeenkin, hankkeella on omistaja

• Hyötyä myös muille kuin tekijälle itselleen

Käsittelemme kaikki meille tulleet hankeaihiot luottamuksellisesti.