Liikenneturvallisuus

Pyöräily

Liikenneturvallisuustyön tavoitteet:

Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on, että entistä harvempi loukkaantuisi tai menehtyisi liikenteessä Kemijärvellä.  Perinteisesti liikenneympäristön turvallisuutta parantavat toimenpiteet näkyvät teknisen toimen toteuttamina katuympäristöön kohdistuvina parannuksina. Niiden lisäksi keskeisessä asemassa ovat liikkujat, joiden päivittäiset toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi liikenneturvallisuuteen. 

Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävät:

Työryhmän tehtävänä on yhdessä suunnitella, sopia ja toteuttaa erilaisia kasvatuksellisia, valistavia ja tiedottavia toimenpiteitä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta. Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan liikkujien liikenneturvallisuustietämykseen, asenteisiin ja oman liikkumisen riskien tunnistamiseen.

Tarkemmin eriteltynä Kemijärven kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on:

1. Toteuttaa erilaisia liikenneturvallisuutta edistäviä kampanjoita ja tilaisuuksia vastata sille erikseen osoitettuihin lausuntoihin, palautteisiin ja aloitteisiin

2. Tuoda esille havaitsemansa liikenneturvallisuuspuutteet ja ohjata ne vastuutahojen tietoon 

3. Seurata jatkuvasti liikenneturvallisuustilannetta, pitäen sisällään: onnettomuudet, kampanjoissa ja tilaisuuksissa tavoitetut liikkujaryhmät, mediassa käydyt keskustelut ja asukkaiden kokema liikenneturvallisuus 

4. Varmistaa, että liikenneturvallisuus otetaan huomioon kaikissa kaupungin toiminnoissa 

5. Tarjota kaupungin työntekijöille riittävät tiedot, jotta he voivat omaksua turvallisuustyön osaksi normaalia työtään ja hyödyntää tietämystään myös asiakastyössä  jakaa tietoa liikenneturvallisuudesta

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano vuonna 2022:

Eero Saarijärvi, Kemijärven kaupunki, puheenjohtaja (tekniset palvelut)
Martti Valkola, Kemijärven kaupunki (tekniset palvelut)
Heidi Haavisto, Kemijärven kaupunki (varhaiskasvatsus
Ilpo Tervonen, Kemijärven kaupunki (koulutoimi)
Antero Myllykangas, Kemijärven kaupunki (vanhuspalvelu)
Heidi Laukkanen, Kemijärven kaupunki (nuoriso ja vapaa-aika)
Ilkka Iso-Heiko, Kemijärven kaupunki (elinkeino)
Marjo Säärelä, Kemijärven kaupunki (tiedotus)
Päivi Piisilä, Kemijärven kaupunki (hyvinvointipalvelut)
Mili Kasurinen, Nuorisoneuvosto
Niko Autti, Lapin pelastuslaitos
Petri Niska, Liikenneturva
Pasi Vartioniemi, Poliisi
Merja Lämsä, Lapin ELY-keskus
Joona Peltoniemi, Lapin ELY-keskus
Anniina Leinonen, YIT
Aaro Erola, Infrap
Kari Huusko, Infrap
Pilvi Lehtonen, Liikenneturvallisuustoimija, Sitowise Oy

Työryhmän pöytäkirjat vuosina 2015-2021    

Muistio 18.02.2015 kokouksesta (pdf)
Muistio 26.08.2015 kokouksesta (pdf)  
Muistio 25.02.2016 kokouksesta (pdf) 
Muistio 06.09.2016 kokouksesta (pdf) 
Muistio 21.02.2017 kokouksesta (pdf)
 
Muistio 26.09.2017 kokouksesta (pdf) 
Muistio 20.03.2018 kokouksesta (pdf)
Muistio 04.10.2018 kokouksesta (pdf)
Muistio 27.03.2019 kokouksesta (pdf)
Muistio 29.10.2019 kokouksesta (pdf) 
Muistio 25.03.2020 kokouksesta (pdf)
Muistio 29.10.2020 kokouksesta (pdf)  Asemapiirustus Hillatien koulukampus   Pihapiirustus Hillatien koulukampus
Muistio 03.03.2021 kokouksesta (pdf)  Kuntadiat kevät 2021

Liikenneturvallisuustiedotteet

Marraskuu 2017  Turvavyö Turvaistuin Porokolarit 
Joulukuu 2017 Liukastuminen Työmatkan turvallisuus 
Tammikuu 2018 Talvipyöräily 
Maaliskuu 2018 Tarkkaamattomuus 
Huhtikuu 2018 Suojatie Mopoilu ja Hyviä tekoja liikenteessä
Toukokuu 2018 Pyöräily Mopoilu Fiksusti kouluun 
Kesäkuu 2018 Lomaliikenne 
Heinäkuu 2018 Päihteet vaikuttavat ajokykyyn 
Elokuu 2018 Pyöräily, Saattoliikenne sekä Liikenne ja päihteet 
Syyskuu 2018 Hirvikolarit, Liikennekasvatus 
Elokuu 2020 Pyörällä töihin ja kouluun

ELY-keskus, Liikenneturvallisuus  

Liikenneturvallisuustilastoja - Lappi 
(ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen)

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2015-2018 (pdf)  

Kuntalaisten esityksiä Kemijärven liikenneturvallisuuden parantamiseksi