Kemijärven säännöstelyn kehittämishanke

Kuumalammen-puistolaue.JPG
kuumalampi-kemijärvi.JPG

Kemijärven vesistön säännöstely

Lapin maakunnassa sijaitseva Kemijärvi on aina ollut tulva-altis, ja tulvat ovat vaikuttaneet alueella liikkumiseen ja maanviljelyyn. Kemijärvi on Kemijoen vesistön keskusjärvi ja Suomen säännöstellyin luonnonjärvi. Kemijärven säännöstelyn avulla tuotetaan vesivoimaa ja vähennetään tulvariskiä. Säännöstely hoidetaan Seitakorvan voimalaitoksella, joka on yksi Suomen suurimpia vesivoimalaitoksia.

Vesi on luonnollinen ja tehokas tapa varastoida energiaa. Sadevesi ja keväällä sulava lumi varastoidaan järviin ja varastoaltaisiin. Näin vettä on käytettävissä energiantuotantoon kuivalla säällä ja talvella. Kemijärveä käytetään lähinnä vuodenaikojen vaihtelun mukaisten tuotantotarpeiden täyttämiseen.

Vesivoimarakentamisessa ja vesivoiman tuotannossa huomioidaan paikallinen ympäristö ja asukkaat. Ympäristövaikutuksia ehkäistään, lievennetään ja seurataan viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ja vapaaehtoisin toimin.

Säännöstelyn vaikutusten vähentämiseksi tehdään useita erilaisia toimenpiteitä. Kemijärven alueella on tehty esimerkiksi vapaaehtoisia rantojen kunnostuksia, kalataloudellisia kunnostuksia (uomien perkaus) ja kantosavottaa. Virkistyskäyttöä varten alueelle on rakennettu muun muassa laivalaitureita, laavuja ja telarantoja sekä lintutorni. Lisäksi rannoille on laitettu opastetauluja ja karttoja.

Onko sinulla huomioita tai haluatko antaa palautetta Kemijärven säännöstelyyn liittyen?

Palaute Kemijärven kaupungille: https://kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/kuntalaisaloite_ja_palaute/
Palaute Kemijoki Oy:lle: https://www.kemijoki.fi/kemijoki-oy/yhteystiedot.html
Palaute ELY-keskukselle: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/palaute

Kemijärven säännöstelyn kehittämishanke 2016‒2020

Kemijärven kaupunki, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-keskus, Kemijärven kalastusalue ja Kemijoki Oy sitoutuivat vuosien 2016–2020 ajan kestävän kehittämishankkeen toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Vuosina 2000–2004 toteutetun Kemijärven säännöstelyn kehittämisselvityksen perusteella esitettiin 18 suositusta säännöstelyn vaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2010 ja 2015 tehtiin väliarvioinnit säännöstelysuositusten toteutumisesta. Väliarviointien perusteella laadittiin suosituksista ehdotukset vuosien 2016–2020 kehittämishankkeelle.

Vuosille 2016–2020 asetetut säännöstelykäytäntöä koskevat suositukset säilyivät samana kuin aiemmin voimassa olleet suositukset. Muut suositukset koskivat vapaaehtoisia rannankunnostuksia, kalataloutta, virkistyskäyttöä sekä tiedotusta.

Tutustu lisää aiheeseen

Lue tarkemmin Kemijärven säännöstelyn kehittämishankkeen sisällöstä ja tavoitteista. Tutustu kehittämishankkeen väliraportteihin täältä: Kehittämishankkeen väliraportti 28.1.2016.pdf     Kehittämishankkeen väliraportti 10.12.2020.pdf

Tutustu myös muihin Kemijärven säännöstelyn kehittämishankkeen tutkimuksiin ja selvityksiin.

Lue lisää Kemijärven säännöstelyn historia.pdf