Veneily Kemijärvellä

AHTI 3.jpg

Kemijärvessä on yhteensä seitsemän selkää, jotka ovat veneilijöiden kuljettavissa merkittyjä väyliä pitkin. Merkittyjä veneilyreittejä järvellä on yhteensä n. 55 km. Merkityillä venereiteillä on turvallista liikkua, mutta kulkijoiden on hyvä muistaa, että kukin liikkuu vesialueella aina omalla vastuullaan.

Kemijärveltä voi veneillä Kemijokea pitkin kaupungin keskustasta Pelkosenniemelle. Keskustasta Luuksinsalmeen kulkeva venereitti on Kemijoki Oy:n ylläpitämä ja se on merkitty kardinaalimerkein. Muiden reittien ylläpitäjä on Kemijärven kaupunki ja reitit on merkitty lateraalimerkein (punainen ja vihreä merkki).

Jos havaitset puutteita veneilymerkeissä, ilmoita joko Kemijärven kaupungin sähköiseen vikailmoitusjärjestelmään tai Kemijoki Oy:lle yhtiön sivuilla.

Tutustu venereitteihin Kemijärvellä.

Kaupungissa olevan venesataman lisäksi keskustan tuntumassa sijaitsee Pajulahden laituri, jossa veneen tankkausta varten on kaksi jakelupistettä. Kemijärven rannoilla on useita venesatamia, telarantoja, veneluiskia ja tulentekopaikkoja sekä muita virkistyskohteita.

Termusniemen ja Kalkonniemen pohjapato

Kemijärvessä on pohjapato Termusniemen ja Kalkonniemen kohdalla. Pohjapadon pohjoispuolella vedenpinta laskee talven aikana noin kolme metriä kesäaikaisesta vedenpinnan tasosta. Pohjapadon eteläpuolella vastaava vedenpinnan lasku on seitsemän metriä. Pohjapadon alapuolella on sulaa lähes läpi vuoden. Lisäksi muutamissa muissakin virtaavissa paikoissa on usein talvisin heikkoja jäitä.

Lue lisää ajankohtaista tietoa Kemijärven veneilykartoista, -mahdollisuuksista ja joen virkistyskäytöstä Visitkemijarvi.fi-sivuilta.