Säännöt, toimintaohjeet ja suunnitelmat

Yleishallinto

Asiahallinnan ja arkistotoimen toimintaohjeet
Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden lähettämisestä perittävät maksut 

Hallintosääntö

Hankintaohjeet
Hyvinvointikertomus 2021-2025
Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025
Jätehuoltomääräykset
Kiinteistön kosteus ja homevaurioiden käsittely

Konserniohje  
Konserni Omistajapoliittiset linjaukset

Kotouttamisohjelma 2023-2025

Maapoliittinen ohjelma 2023-2025

Olympia- ja maailmanmestaruusmitalistien huomioiminen
Rakennusjärjestys

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2010 -2016
Torijärjestys
Turvallisuussuunnitelma vv. 2010-2013
Urheilijoiden palkitsemisohje
Vaakunan käyttöperiaatteet
Viestintäohjelma

Ystävyyskaupunkiohjelma kh 12.8.2019  

 

Suunnitelmat

Kaupunkistrategia ja toimenpideohjelma 2021-2023

Kemijärven matkailualueen turvallisuussuunnitelma 

Kemijärven kaupungin elinvoimaohjelma 2021-2025

 

Taloushallinto

Irtaimen omaisuuden luettelointi ja poisto-ohjeet
Kemijärvi 150 juhlarahaston säännöt
Projektiohjeet
Projektien loppuselvitys
Rakentamispalveluiden käännetty alv
Taloudenhoitoa täydentävät määräykset ja ohjeet

 

Henkilöstöhallinto

Aloitetoiminta
Elinvoimaa työhyvinvoinnilla Elvi-toimintamalli
Ensiapuvalmius
Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän työohje
Henkilöstöhallinnon toimintaohje
Henkilöstöpolitiikka
Henkilövakuutukset
Koulutussopimuksen soveltamisohjeet
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi/paikallinen sopimus

Merkkipäiväsääntö

Neuvottelumenettely henkilöstöä koskevissa asioissa
Perehdyttäminen
Päihdeohjelma
Tasa-arvosuunnitelma
Toimintaohje sairastumistilanteessa
Työsuojelun toimintaohjelma 2023-2025

Virkavapauden ja työloman myöntämisperiaatteet

Vuorotteluvapaa