Itä-Lapin kuntayhtymä

Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja -hankkeita. Kuntayhtymän edeltäjänä toimi v. 1958 perustettu Koillis-Lapin kuntain keskustoimikunta.

Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat.

Kuntayhtymän tehtävänä on alueen kehittäminen yhteistyössä kaikkien osakaskuntien kanssa. Tärkein tehtävä on Itä-Lapin alueen edunvalvonta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Lisäksi tehtävänä on alueen yhteisen kehittämistyön organisointi, kunnallisten palveluiden yhteensovittaminen ja lähialueyhteistyö.

Kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä.

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA
Edunvalvontatehtävinä ovat toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan voimakkaasti Itä-Lapin elinvoimaisuuteen. Kuntayhtymä osallistuu eri työryhmien toimintaan, järjestää vierailuja ja tapaamisia. Kuntayhtymä antaa myös lausuntoja ja kannanottoja sekä pitää yhteyttä eri toimijoihin ja mediaan. Kuntayhtymällä on keskeinen rooli seudullisten hankkeiden hankesuunnittelussa, hallinnoinnissa ja toteutuksessa.

Itä-Lapin tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja yhteisvoimin!

Linkki Itä-Lapin Kuntayhtymän sivuille

 italappi_kartta 241x310.png

Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski 

Karttapalveluun