Ympäristöterveydenhuolto

 

 

 

 

 

 

Kemijärvi

 

Pelkosenniemi

          Salla      Savukoski

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua. Ympäristönsuojelun tarkoituksena on luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla turvata nykyisille ja tuleville kuntalaisille viihtyisä, puhdas ja virikkeellinen ympäristö.

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski ovat muodostaneet Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jo vuodesta 2013 alkaen. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät tulivat osaksi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuoltoa vuodesta 2016 alkaen ensin Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien osalta sekä vuodesta 2019 alkaen myös Sallan kunnan osalta. Vuoden 2023 alusta tehtävät siirtyivät Kemijärven kaupungin järjestettäväksi. Valvontaviranomaisena toimii Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta. Yhteistoiminnan lähtökohtina ovat kuntalaisille laadullisesti samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella.

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain sekä ympäristönsuojelulain  edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä.