Kemijärven vanhusneuvosto

Kemijärven vanhusneuvosto on Kemijärven kaupungin alueella toimivien eläkeläisten, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien kunnan viranhaltijoiden yhteystyöelin.

Kemijärven vanhusneuvoston jäseninä ovat viisi eläkeläis- ja veteraanijärjestön edustajaa, sihteeri sekä edustajat kaupungin hallituksesta, elinvoima- ja tulevaisuuslautakunnista.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Arvo Laine
Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Sirkka Ruoho
Vanhusneuvoston sihteeri, suunnittelija Päivi Piisilä

Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudelle 2021-2025 

 

Jäsen (järjestö) Varajäsen
Ruoho Sirkka (Kemijärven seniorit ry) Imponen Tellervo
Kaisanlahti Pertti (Eläkeliiton Kemijärven Yhdistys ry) Laitinen Eila
Wahlsten Rainer (Kemijärven Eläkeläiset ry) Aska Väinö
Laine Arvo (Kemijärven Eläkkeensaajat ry) Heikkinen Pirjo

Ahvonen Erkki 
(Sotainvalidien Veljesliiton Kemijärven osasto,
Kemijärven Rintamaveteraanit
ja Kemijärven Sotaveteraanit)

Helle Tarja

 

Kemijärven kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntö

Kemijärven vanhusneuvoston toimintakertomus 2023

Kemijärven kaupungin vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2024

  

 

Vanhusneuvoston yhteystiedot:
Vanhusneuvoston sihteeri
Suunnittelija
Päivi Piisilä
040 480 6093
paivi.piisila@kemijarvi.fi

Vanhustyön keskusliitto

 

Vanhusneuvoston kokousmuistiot

▶ Muistio 15.02.2023 

Muistio 19.04.2023
▶ Muistio 23.05.2023 
▶ Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 19.09.2023 muistio 
▶ Muistio 14.11.2023

▶ Muistio 09.01.2024 
▶ Muistio 15.02.2024