Tietoa kalastuksesta Kemijärvellä alueen asukkaille

haukiviikko-kemijarvi.jpg
Jänkäkoira-kalassa-kemijoki-koskikalastusta.jpg

Järvi soveltuu hyvin heitto- ja uistelukalastukseen. Parasta kalastusaikaa heitto- ja uistelukalastukselle on kesä-syyskuu. Kalalajeina ovat pohjoisen pallonpuoliskon ainut alkuperäinen kuha, kooltaan vaihteleva hauki, jättiahven ja vapaalla Yli-Kemillä syntynyt taimen, joka saalistaa järven vahvaa muikkukantaa. Kalastusluvan voit ostaa Kalastuslupien nettikauppa osoitteesta www.kalakortti.com seuraavasti: Kun tiedät alueen nimen voit valita luvan alueen nimellä, hakemalla aluetta hakusanalla tai valita kartan avulla.

Pyydyskalastukseen kuten verkko- katiskapyyntiin, kalastukseen usealla vavalla tarvitaan vesialueen omistajan lupa. Lisätietoja kalastuksesta saat puheenjohtajilta ja kalastuslupien myyntipisteistä. Lue lisää ajankohtaista tietoa Kemijärven kalastusmahdollisuuksista ja lupa-asioista Visitkemijarvi.fi-sivuilta.

Kemijärven kaikki kalastus- ja rantautumispaikat ovat veneellä kalastavan tavoitettavissa merkittyjä väyliä käyttäen.

Yhteisten alueiden hallinto ja käyttö

Yhteisen alueen osakkaita ovat alueen osakaskiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat yhteisalueen osakaskunnan. Kunkin osakkaan osuus määräytyy kiinteistönmuodostukselliselta pohjalta. Käytännön toiminnasta pitää huolta osakkaiden valitsema hoitokunta.

Yhteisalue eli yhteinen alue on kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti tietyn perusteen mukaisin osuuksin kuuluva alue. Yhteisiä alueita ovat yhteiset vesialueet ja maa-alueet. Yhteisalueita on muodostunut isojaossa ja muissakin kiinteistötoimituksissa, kun alueita jätettiin usealle kiinteistölle yhteisiksi. Kylän vesialueet jätettiin isojaossa yleensä tilojen yhteisiksi alueiksi.

Yhteisen vesialueen kiinteistötunnus on aina 876. Nykyisin yhteisalueiden hallintoa sääntelee yhteisaluelaki (758/1989).

Kemijärven yhteisille vesialueelle (kiinteistötunnus on 698-408-876) on järjestäytynyt kuusi osakaskuntaa seuraavasti:

Osakaskunta

Kiinteistötunnus

Pinta-ala

Kemijärven osakaskunta

320-876-1-0

13 937 ha

Luusuan osakaskunta

320-411-876-1

3 163 ha

Räisälän osakaskunta

320-413-878-2              

861 ha

Ylikylän osakaskunta

320-402-876-1              

806 ha     

Pelkosenniemen osakaskunta

583-402-876-1              

445 ha

Kemijärven yhteismetsä                                                                  

 

518 ha

Yhteensä

19 730 ha

 

 

 

 

 

 

Osakaskunnan tehtävät

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta. Osakaskunnalle kuuluu pääsääntöisesti kaikki ne tehtävät, jotka kiinteistönomistajalle normaalisti kuuluvat. Osakaskunta päättää kaikista yhteistä aluetta koskevista, omistajan päätäntävaltaan kuuluvista asioista. Osakaskunnan tehtävä on kalastuslain mukaan kalastuksen järjestäminen ja kalakantojen hoito. Myös metsästyksen järjestäminen vesialueella kuuluu vesialueen osakaskunnan tehtäviin.

Osakkaan oikeudet

Osakkaan tärkein oikeus on osallistua osakaskunnan päätöksentekoon. Jokaisella osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus rajoituksetta käyttää yhteistä aluetta sen käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla. Aluetta ei saa kuitenkaan käyttää niin, että se haittaa muita osakkaita käyttämästä sitä samalla tavalla hyväkseen. Jos rajoitukseton käyttö johtaa ongelmiin, on käytöstä ja jakamisesta päätettävä osakaskunnan kokouksessa.

Osakkaalla on oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla on oikeus käyttää avustajaa sekä oikeus saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjoista. Osakaskunta voi vaatia osakkaalta korvauksen aiheutuneista asiakirjojen jäljentämis- ja lähettämiskuluista.

Osakaskuntien yhteystiedot

Haluatko tuoda esille ehdotuksesi kalastuksen järjestämisestä ja kalavesien hoidosta? Haluatko vaikuttaa, miten vesialueen tilaa voidaan parantaa? Ota yhteyttä oman osakaskuntasi edustajiin, tee aloitteita ja ehdotuksia. Tule mukaan kokouksiin keskustelemaan ja päättämään asioista. Yhteistyöllä voidaan vesiä kunnostaa ja pitää viihtyisänä.

Lisätietoja oman kalavetesi osakaskunnasta ja sen toiminnasta saat puheenjohtajalta ja hoitokunnan jäseniltä. Puheenjohtajien yhteystiedot löydät Lapin kalatalouskeskuksen sivuilta.

Kalatalouden Keskusliiton sivun löytyvät osoitteessa WWW.AHVEN.NET